sábado, 26 de noviembre de 2016

Esperanto - Fabloj - (Kampulo kaj cikonio) - Ezopo (621 a.C - 564 a.C)

Kampulo kaj cikonio

Kampulo instalis multajn retojn sur la kampoj ĵus semitaj. Kaptiĝis multaj gruoj, kiuj ŝtele bekis semojn, kaj ankaŭ cikonio, kies piedo rompiĝis de la reto. Ĝi petegis al la kampulo, "Pardonon al mi. Montru kompaton al mi. Mi ne estas gruo, sed cikonio kun milda naturo. Jen vidu, kiel obeema mi min montras al miaj gepatroj, kaj kiel diligente mi laboradas por ili. Rigardu mian plumaron tute malsaman ol tiu de gruo."

Ridegante, la kampulo diris, "Eble vi pravas, sed mi nur scias, ke vi estas kaptita kune kun la gruoj, kiuj ŝtelmanĝis miajn semojn, tial vi devas esti mortigita kune kun ili."

"Oni neniel amikiĝu kun malbonuloj."

No hay comentarios: